Напольный кондиционер delonghi pinguino compact 2000 инструкция

напольный кондиционер delonghi pinguino compact 2000 инструкция
Volledig teleurgesteld in de airco en in de service van DelonghiGesteld op 2-7-2015 om 19:40Reageer op deze vraag Misbruik melden Misbruik melden neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Product: DeLonghi Airconditioner Spam Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.


PAC N80.1 Поддержка Поиск FAQ’s В разделе часто задаваемые вопросы (FAQ’s) вы сможете найти дополнительную информацию о вашем продукте Введите условия поиска ниже:. Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Search by product category Select a categoryAir conditioningAir treatmentBreakfast CollectionCoffee MakersFloor CleaningIroning AppliancesKitchen appliancesPortable heating Select a sub category. Добро пожаловать!Отличное предложение для тех, кто заботится об улучшении своего интернет-магазина! Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. Uw vraag is op deze pagina toegevoegd Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent!

Мобильный кондиционер с уровнем энергопотребления A+ и мощностью охлаждения до 10500 БТЕ/ч ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ХЛАДАГЕНТ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С «МЯГКИМИ» КНОПКАМИ Руководство пользователя.

Похожие записи: