Образец пояснювальной записки

образец пояснювальной записки
Погодження з майбутнім покаранням, або не погодження з обгрунтованими висновками. В кінці пояснювальної записки ставиться підпис та дата. Рядок 2110 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» заповнюється відповідно до вимог статті 29 Бюджетного кодексу України. Декану экономического факультета Федорову И.И. студента Гоголева (группа 215) Объяснительная записка Прошу извинить мое опоздание на занятия к I паре, т.к. не было электрички, и я не смог вовремя приехать из Репино.


Вона оформляється співробітником компанії і надається керівнику, вищестоящій особі. Суб’єкти господарювання державного сектору економіки складають фінансовий план та звіт про його виконання за формами згідно з додатками 1 і 3 до Порядку. Для цього після формули ставлять кому і записують пояснення до кожного символу з нового рядка в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, розділяючи крапкою з комою. Заголовки структурних елементів необхідно нумерувати тільки арабськими числами.

При написании пояснительной записки важно следить за соблюдением официально-делового стиля повествования. Сілд зазначити, що пояснення додається до особової справи працівника, на підставі якої, у разі будь якої пригоди (ЧП), керівництво може використати, як підставу для накладення адміністративних стягнень: догана, сувора догана або службова невідповідність. Кількість сторінок вступу не повинна перевищувати 1 — 2 сторінок.

Похожие записи: