Бланк акту контрольної перевірки інвентаризації цінностей

бланк акту контрольної перевірки інвентаризації цінностей
Після розгляду пояснень матеріально відповідальних осіб керівник підприємства прийняв рішення провести пересортицю цих товарів, винні особи не встановлені. Форма № инв-5 Відомість результатів інвентаризації Товарно-транспортна накладна на відпуск хлібобулочних виробів. Під час перерви в роботі комісії в цьому самому приміщенні повинні зберігатися і інвентаризаційні описи.


Форма N 1-НП Акт переведення нафтопродуктів (нафти) з однієї марки в іншу. Керівник підприємства повинен терміново по доповіді постійно діючої інвентаризаційної комісії розглянути питання про відповідальність першого складу робочої інвентаризаційної комісії, яка допустила порушення при проведенні інвентаризації цінностей. Форма № Інв.- 6 с.г. Акт інвентаризації матеріалів та товарів, які знаходяться в дорозі. Документальне оформлення результатів інвентаризації Дані інвентаризації кожного виду матеріальних цінностей заносять в інвентаризаційні описи, які складаються в двох примірниках за місцями зберігання матеріальних цінностей і матеріально відповідальними особами. Аудиторські перевірки можуть проводитися з ініціативи керівництва або власників, засновників, господарюючого суб’єкта.

Якщо за результатами інвентаризації виявлено нестачу цінностей у сумі, що перевищує норми їх природного убування або псування, то таку нестачу, а також втрати від псування цінностей, відносяться на винних осіб. При зміні матеріально відповідальної особи проводять часткову інвентаризацію тих об’єктів, які були в підзвіті цієї особи. Крім тих документів, які ми розглянули, керівнику об’єкта контролю чи його заступнику під розписку видається один примірник програми ревізії, в якій зазначається перелік питань, що будуть досліджуватися під час проведення ревізії. Заходи стягнення до них може застосувати керівник підприємства, який брав їх на роботу.

Похожие записи: